Koagulopatie v intenzivní péči

Toto téma je již řadu let nosným tématem výzkumu na lůžkách intenzivní péče KARIM, je součástí nabídky doktorandského studia na naší klinice. Díky nejmodernějšímu technickému vybavení můžeme bed-side vyšetřovat stav hemokoagulace v plné krvi v konkrétní klinické situaci. Díky včasné a kompletní diagnostice dokážeme v koagulační kaskádě zasáhnout tam, kde je patologie, a tím významně omezit výskyt hemoragických i trombotických komplikací, které mohou být fatální. V roce 2018 bylo lékaři kliniky na toto téma publikováno 5 prací se souhrnným IF 11.46 a 5 prací v českých a slovenských recenzovaných časopisech. Je na ně čerpán i grant FN Motol.