ECMO podpora pro pacienty a ECMO tým FN Motol

Po úspěšné aplikaci orgánové podpory přístrojem ECMO v průběhu transplantace plic v roce 2017 jsme v průběhu dalších let rozšířili indikaci zavedení ECMO také pro pacienty, kteří čekají na transplantaci plic a jsou v kritickém stavu. Podporu funkce plic a srdce také poskytujeme pacientům, kteří jsou přijímáni na naše resuscitační lůžka z důvodu akutního respiračního nebo oběhového selhání. V současné době jsou lékaři KARIM členy nově vzniklého ECMO týmu FN Motol.