Elektronická skripta Lékařská etika

Dr. Příhoda publikuje v elektronické podobě skripta, která jsou shrnutím jeho 20letého přednášení v oboru lékařské etiky na LF UK.