Pravidelná osvětová a publikační činnost v médiích

Dr. Příhoda má pravidelné komentáře v rozhlase, které se svou kvalitou proslavily a vymykají se běžné úrovni výrazně směrem nahoru. Přispíval i do MFD, ČTV, NOVA, Prima – příspěvky vždy vyžádané a oceňované.