Pregraduální kurs etiky pro jaderné fyziky

Dr. Příhoda na vyžádání velmi úspěšně vede kurs etiky pro příští fyziky radioterapeutického týmu. Kurs je hodně navštěvován, oblíben a oceňován. Zájem je i o příští roky.