Spolupořadatelství kurzu LabChart Training Level I and II

Ve spolupráci s firmou Animalab jsme uspořádali kurz v naší počítačové učebně vybavené systémy PowerLab (ADInstruments). Zúčastnili se ho zájemci z Přírodovědecké fakulty UK a Fyziologického ústavu AV ČR.