Získání podpory IP 2. LF UK pro projekt Klinická fyziologie kardiovaskulárního a renálního systému – od teorie k praxi

Projekt rozšíří nabídku volitelných předmětů pro studenty 3. a 4. ročníku magisterského studia lékařství, získal finanční podporu v rámci Institucionálního plánu 2. LF UK na roky 2016–2018.