Cena odborné společnosti

Prof. Vízek obdržel čestné členství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.