Překlad a přizpůsobení části systém Lab Tutor pro praktická cvičení

Systém Lab Tutor (ADInstruments) používáme při praktických cvičeních v rámci patofyziologie oběhu, dýchání a neuropatofyziologie. Příslušné experimenty z nabídky jsme upravili pomocí editačního programu a přeložili do češtiny. Studenti pracují u počítačů ve dvojicích (pokusná osoba a experimentátor), systém je provede celým experimentem (úvod, zapojení snímačů, cíle cvičení, pokyny k ovládání, měření a analýze dat). Výsledky se zobrazí v souhrnném protokolu, v němž studenti zodpovědí otázky.