Příprava kazuistik ve výuce patofyziologie

V roce 2014 jsme připravili několik kazuistik v české i anglické verzi (anémie, chlopenní vady, respirační choroby, oběhový šok, renální selhání). Hlavním cílem je vysvětlení patofyziologických mechanismů na konkrétních onemocněních. Součástí kazuistiky je i ukázka patologických nálezů (EKG, laboratorní výsledky, atd.), v porovnání s fyziologickými.