Nejlepší poster studenta na SVK 2. LF 2009

Na studentské vědecké konferenci 2. LF 2009 byl poster kolegyně Marianny Vasilkové, „Prevention of mast cell degranulation by disodium cromoglycate attenuates the regression of hypoxic pulmonary hypertension in rats“ oceněn jako nejlepší práce pregraduálního studenta. Poster vznikl v rámci řešení grantu GAUK 2007–2009 „Vliv kromoglykátu na remodelaci plicního řečiště při zotavení z chronické hypoxie“, jehož řešitelkou byla Marianna Vasilková a školitelkou dr. Maxová.