Zřízení výukové laboratoře pro integrovaná praktická cvičení a semináře.

Z programu FRVŠ jsme získali prostředky na vybavení výukové laboratoře, kterou jsme v roce 2006 uvedli do provozu. Laboratoř má šest sestav pro měření základních cirkulačních a ventilačních parametrů u lidí i pokusných zvířat s možností promítat průběh prováděných i zaznamenaných sledování z kterékoliv z nich.