Úspora času v identifikaci původců sepsí z hemokultur

Od poloviny roku 2014 používáme u pozitivních hemokultur nový protokol spočívající v dvouhodinové kultivaci koncentrované bakteriální frakce na temperovaném agarovém médiu s následnou detekcí hmotnostní spektrometrií. Metoda umožňuje určení původců infekcí už během několika hodin od signalizace pozitivity. Spolehlivě identifikuje bakteriální původce nejzávažnějších septických stavů, tj. druhy E. coli, K. pneumoniae, S. enterica, P. aeruginosa, H. influenzae, S. pneumoniae a S. aureus.