Používání molekulární diagnostiky širokého spektra infekčních onemocnění

V rozmezí let 2015–2017 jsme do diagnostické praxe postupně zavedli několik molekulárně genetických vyšetření, která se osvědčují v situacích, kde selhává kultivace (např. z důvodu současně podávané ATB léčby). Nově tak provádíme PCR detekce střevních patogenů, původců meningitid nebo sexuálně přenosných onemocnění. Varianta molekulárního přístupu, který vede k záchytu jakéhokoli patogena v primárně sterilním materiálu, byla vyhodnocena jako Tvůrčí počin roku FN Motol 2015.