Rozlišení mezi respiračními viry vede k cílené virostatické léčbě

ÚLM zavedl do rutinní praxe molekulární detekci 16 respiračních virů, včetně influenza viru, respiračního synciciálního viru (RSV) a lidského metapneumoviru (hMPV). Za období 2013–2014 jsme otestovali přes 2200 vzorků z dýchacích cest od více než 1400 symptomatických a často výrazně imunosuprimovaných pacientů. Díky této časné a specifické identifikaci původce respiračních obtíží se u mnoha pacientů podařilo nasadit včas cílenou virostatickou terapii, a zároveň omezit zbytečnou léčbu antibiotiky.