Popularizace nového léčebného přístupu u cystické fibrózy

V roce 2013 byl sérií mediálních aktivit doprovázen dlouhodobý zájem Centra cystické fibrózy obdržet pro naše pacienty, kteří mají keltskou mutaci G551D, úhradu vysoce inovativní terapie. Doc. Pavel Dřevínek informoval o nové, kauzální léčbě pro tyto nemocné v pořadech „Naděje pro slané děti“ (Na pomoc životu ČT2), „Pomoc ostatním ze strany samotných pacientů“ (Tep24) a v rozhovorech „Nová naděje pro pacienty se slanou nemocí“ (Lidové noviny) a „Šance i pro naše Kelty“ (Zdravotnické noviny).