Nejmodernější bakteriální identifikační systém v provozu

K 1. 1. 2012 uvedl ÚLM do laboratorního provozu novou technologii identifikace lékařsky významných kmenů bakterií a hub na principu MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie. Jedná se o unikátní automatizovaný systém, který zkrátil identifikaci vykultivovaných mikroorganismů z klinických vzorků z původních 24 až 72 hodin na 15 minut. Systém MALDI-TOF rovněž umožňuje detekovat původce sepse přímo v hemokultivační lahvičce signalizující pozitivitu, tedy o 24 hodin dříve, než je kmen vykultivován.