Kurz Evropské společnosti pro transplantace krve a kostní dřeně (EBMT)

U pacientů po alogenní transplantaci kmenových buněk krvetvorby mají infekční komplikace významně závažnější průběh a mimo běžných patogenů se u nich vyskytují i vzácné oportunní patogeny. Díky tomu je třeba k těmto pacientům přistupovat odlišným způsobem a se širší diferenciálně diagnostickou úvahou. Pracovníci ÚLM ve spolupráci s Klinikou dětské hematologie a onkologie uspořádali v roce 2011 pro 25 zájemců z 10 evropských zemí výukový kurz při pracovní skupině pro infekční komplikace EBMT.