Detekce protilátek proti interferonu u pacientů s roztroušenou sklerózou

Jako u každého terapeuticky používaného proteinu se může vyvinout tvorba neutralizačních protilátek i proti interferonu používaného v moderní léčbě roztroušené sklerózy (RS). Detekci těchto protilátek technikou využívající virus neutralizačního testu zavedlo naše pracoviště v rámci IGA MZČR. V roce 2010 se podařilo ve spolupráci s Neurologickou klinikou vyjednat úhradu testu. Naše laboratoř je jediná, která zmíněné vyšetření pro nemocné s RS v ČR provádí.