Setkání International Burkholderia cepacia Working Group (IBCWG) v Praze

V roce 2011 jsme zorganizovali zasedání mezinárodní pracovní skupiny pro výzkum bakterií Burkholderia cepacia (IBCWG). Tohoto střetnutí, které se zabývá závažnou infekční komplikací u pacientů s cystickou fibrózou například z pohledu infekční epidemiologie, léčby, bakteriální genomiky či patogeneze infekce, se zúčastnilo na 55 předních odborníků z celého světa.