Spoluatorství 7 monografií a učebních textů 2007–2011

Tématika: cystická fibróza, farmakoterapie vnitřních nemocí, farmakologie, infekční komplikace kloubních náhrad, speciální chirurgie, dětská kardiologie. Spoluatorství publikace (ortopedie) vydané v anglické verzi.