Dr. J. Nunvář se podílí na přípravě biologické olympiády pro střední školy

Dr. J. Nunvář je členem pracovní skupiny pro tvorbu soutěžních úloh odborné soutěže Biologická olympiáda (BiO). V roce 2016 se podílel na organizaci jubilejního 50. ústředního kola BiO na Přírodovědecké fakultě UK. V rámci BiO se zabývá popularizací mikrobiologie především v odborných přípravných textech pro jednotlivé ročníky. Každoročně přednáší mikrobiologická a evoluční témata na Letním odborném soustředění BiO.