Prim. Otakar Nyč se stal členem Subkomise pro antibiotika (SKAP ČLS JEP)

Prim. Otakar Nyč je členem Subkomise pro antibiotika (SKAP ČLS JEP) a drží post místopředsedy v Centrální koordinační skupině Národního antibiotického programu (CKS NAP) při MZd ČR. Tímto se ÚLM aktivně podílí na realizaci antibiotické politiky v ČR ať již formou tvorby doporučených postupů, kategorizací antiinfektiv, či přípravou a vyhodnocováním akčních plánů týkajících se spotřeby antibiotik, sledování rezistence významných patogenů, nebo realizací edukativních programů.