Spoluautorství antibiotických konsensů 2002–2010

Konsensuální doporučení týkající se aktuální pozice jednotlivých skupin antibiotik, včetně podrobných doporučení pro jejich používání. Je určen jak praktickým, tak i nemocničním lékařům a je například využíván jako referenční zdroj SUKL. Dostupnost je na webových stránkách ČLS JEP, jednotlivé skupiny opakovaně publikovány (Praktický lékař, Postgraduální medicína...)