Aktivní účast v projektu ABS International

zaměřeném na implementaci strategie správného používání antibiotik v nemocnicích členských zemích EU. V ČR zatím projekt probíhá v šesti nemocnicích, pracoviště mikrobiologie je od roku 2007 hlavním koordinátorem daných aktivit ve FN Motol.