Výuková akce IPVZ

V roce 2006 pořádán 5. ročník čtyřdenního kurzu pro mikrobiology a infekcionisty „Klinická mikrobiologie infekcí u hospitalizovaných“ v nemocnici Na Homolce, garanty jsou: V. Jindrák (Nemocnice Na Homolce), E. Bébrová, O. Nyč (Ústav lékařské mikrobiologie Motol), T. Bergerová (FN Plzeň).