Monografie Anestezie a pooperační péče v hrudní chirurgii

Dr. Tomáš Vymazal je spoluautorem (s doc. Pavlem Michálkem z KARIM 1. LF UK a VFN) první monografie svého druhu v češtině, která shrnuje současné poznatky a postupy v problematice anestezie a pooperační péče u výkonů v hrudní dutině od bronchoskopií k transplantacím plic. Samostatné kapitoly jsou věnovány také dětské problematice.