Neurointenzivní monitoring v intenzivní péči

Lékaři KARIM ve spolupráci s kolegy z Neurochirurgické kliniky 2. LF UK a Neurologické kliniky 2. LF UK připravili a spustili projekt neurointenzivního monitorování pacientů s kraniotraumatem.