vydání skript pro mediky 5. ročníku

Ve spolupráci s lékaři - pedagogy 2.LF UK byla vydána dvoudílná skripta pro mediky 5. ročníku předmět Anesteziologie a Intenzivní péče.