Pořádání 3. ročníku mezinárodní konference na téma PICC v dětské intenzivní péči

Lékaři a sestry rutinně zavádějí pod UZ nebo EKG kontrolou dlouhodobé periferní katetry (PICC) dětským pacientům s nejtěžšími diagnózami.