Klinika se stala součástí Evropského retinoblastomového centra

Oční klinika se společně s Klinikou dětské hematologie a onkologie a Klinikou zobrazovacích metod stala součástí sítě evropských retinoblastomových center – European retinoblastoma group (EURBG), kterou koordinuje na našem pracovišti doc. Pavel Pochop.