Třetí cena za nejlepší práci publikovanou v časopise Česká a slovenská oftalmologie

Třetí cena za nejlepší práci publikovanou v časopise Česká a slovenská oftalmologie za rok 2015 byla udělena dr. Gabriele Mahelkové a spolupracovníkům. Mahelková, G. a kol.: Osmolarita slz u pacientů s těžkým syndromem suchého oka před a po aplikaci autologního séra. Porovnání s hodnotami zdravých dobrovolníků, Česká a slovenská oftalmologie 71, 2015, č. 4, s. 184–188.