Prof. Dotřelová zvolena do Specializační oborové rady pro oftalmologii

V roce 2014 byla prof. Dagmar Dotřelová zvolena místopředsedkyní Specializační oborové rady pro oftalmologii s mandátem na tři roky.