Doktorské studium

Na Oční klinice jsou zapojeni do doktorského studia biomedicíny tito lékaři: MUDr. M. Odehnal, MBA, MUDr. M. Hložánek, FEBO, MUDr. J. Štěpánková, MUDr. D. Petrušková. V červnu 2012 úspěšně obhájil Doktorskou disertační práci as. MUDr. Pavel Pochop, Ph.D., na téma: Optimalizace a racionalizace léčby nitroočních nádorů u dětských a dospělých pacientů.