OCT

V roce 2012 jsme získali finanční prostředky na přístroj Spektrální OCT Optovue RTVue-100 pro komplexní diagnostiku zadního segmentu oka (Optická koherenční tomografie – OCT), který umožňuje zobrazit anatomické poměry sklivce, sítnice a zrakového terče na úrovni histologického řezu. Tento unikátní přístroj nám umožní lépe diagnostikovat vitreoretinální choroby u dětí i dospělých, a zároveň bude i finančním přínosem pro Oční kliniku i FN Motol, neboť toto vyšetření není prozatím hrazeno ZP.