Výzkumný záměr FN Motol

V roce 2011 byl úspěšně ukončen Výzkumný záměr FN Motol, který probíhal od r. 2005 do r. 2011. Oční klinika dětí a dospělých se účastnila tohoto Výzkumného záměru, řízeného MZ ČR pod č. MZOFNM2005. Výzkumný záměr FN Motol se týkal zdokonalení včasné diagnostiky, prevence a léčby těžkých vrozených vývojových vad, chorob geneticky podmíněných či s genetickou dispozicí, prenatální a postnatální fází vývoje. Tématem našeho řešitelského týmu byla „Komplexní péče o děti s retinopatií nedonošených (ROP)“.