Cena za tvůrčí počin

Dne 27. 10. 2010 byla udělena JUDr. Ing. Miloslavem Ludvíkem, MBA, ředitelem Fakultní nemocnice v Motole, Cena za tvůrčí počin roku 2009 kolektivu Oční kliniky dětí a dospělých UK 2. LF a FN Motol za soubor prací a přínos v dětské oftalmologii.