Grantový projekt IGA NR 8463-5

Ukončený 5letý grantový projekt IGA NR 8463-5 „Stanovení parametrů vrstvy nervových vláken sítnice (RNFL) u dětí s glaukomem a u kontrolní skupiny ve věku 7 až 17 roků skenovací laserovou polarimetrií“ (hlavní řešitel doc. MUDr. Aleš Filouš, CSc.) byl v roce 2010 hodnocením MZ ČR zařazen do kategorie A (vynikající řešení). Výsledky byly publikovány jako Original Studies ve 4 renomovaných časopisech, (dvě výroční ceny České Glaukomové společnosti). Posterová prezentace v Londýně získala 1. cenu.