Grantový projekt IGA MZ ČR NR 9532-3

Ukončený 3letý grantový projekt IGA MZ ČR NR 9532-3 „Sledování dynamiky koncentrace cytostatik ve sklivcovém prostoru králičího bulbu po transkorneální a subkonjunktivální aplikaci“ (hlavní řešitel MUDr. P. Pochop) byl v roce 2010 hodnocením MZ ČR zařazen do kategorie A (vynikající řešení). Výsledky grantu byly publikovány v zahraničních impaktovanlých časopisech a sděleny na mezinárodních konferencích.