Metodika screeningu retinopatie nedonošených dětí (ROP) byla doporučena Českou oftalmologickou společností (ČOS) jako standard pro ČR

Prim. MUDr. M. Odehnal, MBA, s ostatními spolupracovníky z Oční kliniky dětí a dospělých vypracoval metodiku screeningu retinopatie nedonošených dětí. Metodika je založena na kombinaci 5. postnatálního a 31. postkoncepčního týdne a umožňuje zachycení akutních forem ROP. Výbor České oftalmologické společnosti doporučil využít novou metodiku jako standard na celorepublikové úrovni.