Organizace odborné sekce: Trendy dětské oftalmologie na XVII. výročním sjezdu České oftalmologické společnosti v Praze ve dnech 1.–3. 10. 2009

Prof. MUDr. Dagmar Dotřelová, CSc., byla požádána v roce 2008 organizačním a vědeckým výborem XVII. výročního sjezdu ČOS uspořádat odbornou sekci, která se týká novinek v dětské oftalmologii. Členové Oční kliniky dětí a dospělých budou prezentovat naše dlouhodobé výsledky v pěti souborných prezentacích.