Výzkumný záměr VZ FNM č. 6502 – Komplexní péče o retinopatii nedonošených

Výzkumný záměr (hlavní řešitel MUDr. Milan Odehnal, MBA) je úspěšně řešený již od r. 2000. Oční klinika dětí a dospělých je jediným pracovištěm v ČR, které tuto problematiku komplexně řeší. Naše pracoviště je zároveň superkonziliárním centrem pro otázky retinopatie nedonošených.