Prioritní stanovení normativních hodnot RNFL u dětí

Po 3 letech od zahájení grantového projektu IGA NR 8463/5 (hlavní řešitel doc. MUDr. Aleš Filouš, CSc.) jsme v roce 2007 stanovili prioritně data referenčních hodnot parametrů vrstvy nervových vláken sítnice (RNFL) u zdravé dětské populace skenovací laserovou polarimetrií (SLP). Tato metoda významně zpřesňuje diagnostiku glaukomu, jehož prevalence se dle statistiky významně zvyšuje i v dětském a dorostovém věku. Dokud referenční hodnoty pro osoby mladší 18 let neexistovaly, nebylo možno SLP plně využívat. Referenční hodnoty RNFL pro dětskou populaci získala naše odborná veřejnost na CD nosiči (V. kongres zobrazovací techniky v oftalmologii, Č. Krumlov, září 2007) a v globálním měřítku pak byla tato prioritní data prezentována jako Major Article v Journal of AAPOS na podzim 2008.