Zavedení nové chirurgické metody v léčbě glaukomu

V roce 2007 jsme na Oční klinice dětí a dospělých poprvé v ČR provedli intrastromální diatermokeratostomii (IDK) u pacientů s glaukomem. S tímto nadějným postupem dánských autorů (J. of Glaucoma 15, 2006, 437–445) jsme se seznámili v Kodani v r. 2006 a úspěšné aplikaci této nové filtrační operace glaukomu předcházel nácvik na 50 očích wet-labu.