Dr. F. Stejskal vystoupil na XIX. International Congress for Tropical Medicine and Malaria

Dr. František Stejskal vystoupil na XIX. Mezinárodním kongresu pro tropickou medicínu a malárii (ICTMM 2016), který se konal 18.–22. září 2016 v Brisbane v Austrálii. Přednášel na téma Malaria imported to the Czech Republic (2006–2015), spoluautory byli M. Trojánek, E. Nohynková, L. Richterová a H. Roháčová.