Doc. D. Pícha byl vyzvaným řečníkem na 25th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases

25th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) se konal v dubnu 2015 v Kodani. Vyžádaná přednáška, kterou přednesl doc. D. Pícha, byla na téma Diagnostic value of the chemokine CXCL 13 and antibodies againts C6 peptide in patients with neuroborreliosis.