Specializační vzdělávání v oboru infekční lékařství

Povinný atestační kurz s názvem „Novinky z infekčního lékařství“ proběhl na Infekční klinice 2. LF UK ve dnech 10. 3. – 14. 3. 2014, garant kurzu doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.