Publikace: Diferenciálně diagnostické kapitoly z infekčního lékařství

Ambrožová H., Marešová V., Pícha D., Blechová Z. a kolektiv: Diferenciálně diagnostické kapitoly z infekčního lékařství, 2. vydání.