Výuka

Veškeré informace o výuce a odkazy na studijní materiály v Moodlu naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz odkazy):
Všeobecné lékařství
4. ročník
  Otorinolaryngologie
Všeobecná sestra – Bc. studium
3. ročník
  Ošetřovatelská péče v otorinolaryngologii

Povolené absence
Podmínky k získání zápočtu
Sylabus výuky volitelného předmětu
Studijní materiály ke stažení
 
ORL klinika 2. LF UK vyučuje mediky v 5. ročníku studia ve dvoutýdenních blocích. V osmi kruzích jsou čeští medici, ve dvou kruzích zahraniční medici s výukou v anglickém jazyce.
 
Počet „výukových“ hodin, bez započítávání přípravy byl zkalkulován v minulém roce následovně:
Výuka českých studentů – 256 hodin přednášek, 232 hodin seminářů, výuka zahraničních studentů – 66 hodin přednášek, 40 hodin seminářů.
Univerzita třetího věku 4 hodiny přednášek, doktorské studium – 52 dní (416 hodin).
Přijímací řízení 48 hodin, zkoušení – při kalkulaci 45 min na studenta 180 a 20 hodin pro české a zahraniční studenty, konzultační hodiny – odhadnuto po 1 hod. na pedagoga na kruh, za rok 32 hod. (zahraniční studenti dosud konzultace nevyužili). Aktivita českých studentů se proti minulosti lehce zvýšila, zřetelně v souvislosti se snahou získat místo.
 
Doktorská výuka – na Klinice ušní, nosní a krční UK je vedena subkatedra ORL IPVZ pro dětskou problematiku, přicházejí k nám lékaři na stáže před atestací z dětské ORL, individuálně i před atestací z ORL 2. stupně.
 
V roce 1999 v rámci IPVZ byli zváni k atestacím z ORL I. i II. stupně i zkoušející ze subkatedry pro dětskou ORL, 4x byl docent MUDr. Z. Kabelka pověřen vedením atestační zkoušky, proběhla jedna atestace v oboru dětské otolaryngologie.
 
Profesor MUDr. J. Fajstavr, DrSc. pokračuje ve vedení Univerzity 3. věku.

Poslední aktualizace: 15. 10. 2021 / Odpovědná osoba: Administrátor