Povolené absence

Na Klinice ušní, nosní a krční 2. LF UK jsou omluveny maximálně dva dny nepřítomnosti na výuce.
 
Opatření děkana

Poslední aktualizace: 15. 10. 2021 / Odpovědná osoba: Administrátor